Notícies

A partir del 7 d'abril es reforçaran els controls a les fronteres exteriors de la zona Schengen

A partir del 7 d'abril es reforçaran els controls a les fronteres exteriors de la zona Schengen

Un nou reglament per potenciar la seguretat dels països membres de la Unió Europea entrarà en vigor el 7 d'abril. S'establiran mesures per reforçar el control de les persones a les fronteres exteriors del territori Schengen i comportarà un estricte control individualitzat a persones i vehicles en els passos fronterers.

En els passos en què no es duguin a terme aquestes comprovacions, s'hauran d'identificar a les persones que gaudeixen del dret a la lliure circulació mitjançant la presentació d'un document de viatge autèntic vàlid i hauran de sotmetre's a un examen ràpid per comprovar la validesa del document de viatge.

Els controls seran rigorosos i s'aplicaran a tots els viatgers, amb independència de la seva nacionalitat. S'espera amb tota seguretat una demora en l'entrada i sortida de persones del territori Schengen.

Categories:
Març 2017