Business travel

skyline-buildings-new-york-skyscrapers

El nostre mètode

Anàlisi del vostre compte de viatges: Analitzem el vostre compte de viatges al detall i estudiem la millor manera de millorar o implementar la vostra política de viatges. Us assessorem per a què pugueu definir i implementar una Política de Viatges i Esdeveniments Corporatius que s’adeqüi al vostre perfil d’empresa i que us garanteixi el màxim estalvi.

Estudi de perfil: Creem un perfil individualitzat de la vostra empresa al nostre sistema de gestió intern, des del qual establim totes les característiques de la vostra compte, i determinem quins proveïdors, tarifes negociades i accions s’han de dur a terme per a què la vostra empresa optimitzi la seva compta de viatges. De la mateixa manera, creem un perfil individual de cada un dels viatgers més habituals, per conèixer al detall les seves preferències i poder tenir-les en consideració a l’hora de realitzar cada reserva.

Operativa de viatges: Posem a la disposició de la vostra empresa un responsable de compte exclusiu. D’aquesta manera, ens assegurem de què la vostra empresa està ben atesa en tot moment i ens responsabilitzem de què, una vegada creada la vostra política de viatges, aquesta s’apliqui correctament i millori progressivament.

Informació i control: Segons la facturació de la vostra empresa, realitzem un reporting detallat, en el qual analitzem, segons les vostres necessitats, les possibles vies per optimitzar la vostra compte de viatges. L’objectiu del nostre servei és l’excel·lència en la gestió i el compromís de què la vostra empresa estalviarà en el seus viatges corporatius.

Modalitats

Outplant: Servei personalitzat amb un consultor assignat des de les nostres pròpies oficines, dedicat a la vostra empresa.

Inplant: Un equip altament qualificat es situa físicament a les vostres oficines (modalitat viable segons el volum de gestions que es precisin).

Autoreserva: Implementem a les vostres oficines el nostres sistema d’auto-reserva, que us permetrà gestionar el vostres viatges on-line i amb total facilitat.